Månadens tema, del 1 – skrivkramp och skrivblockering

Skrivarkurs, Skrivblockering, KreationslotsenNu är det dags att ta upp ett viktigt ämne, ett ämne som plågar många människor och som hindrar dem från att göra det de älskar och allra högst önskar. Skrivkramp och skrivblockering.

I den här första delen börjar vi med att reda ut vad det är, var det kommer ifrån, varför det uppstår och om det finns vaccin att få. I del två tar vi upp vad man kan göra åt det och jag bjuder på ett par övningar som kan hjälpa dig vidare i en skrivblockering.

 

Är skrivkramp och skrivblockering samma sak?

Ordet skrivkramp använder vi ofta vardagligt för att säga att vi är blockerade, att det inte kommer några bokstäver ur oss. Det finns en skillnad mellan skrivkramp och skrivblockering. Skrivkramp är en form av Dystoni som är utlöst av skrivande. Symptomen är att skrivandet hämmas av kramp i handens muskler. Läs gärna mer på Svensk Dystoniförenings hemsida. Skrivblockering syftar istället till det mentala tillståndet som hindrar oss från att skriva. Det är också detta som jag avser ta upp här.

Om du känner att du har svårt att komma fram till tangenterna men när du väl sitter där så kommer det ord. Då är det inte skrivblockering som är ditt problem utan snarare så har du ett tätt förhållande till bokskrivarsabotören prokrastineraren. Det tar vi inte upp idag, men håll utkik, det dyker upp under årets kommande tema som t ex flow och kom igång med din bok.

Skrivblockering känns igen på att det inte kommer några ord. Av något skäl så vill inte orden bildas och ta sig ut från dig till pennan eller tangenterna. Det blir inget. Oavsett om du sätter dig vid skrivbordet eller ej.

 

Var kommer skrivblockeringar ifrån?

Det vanligaste jag ser är att skrivblockeringar är kopplade till prestation. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt. Låt oss titta på tre vanliga anledningar.

 

Prestationsångest.

Paniken bryter ut. Kanske redan när du tänker på att du ska författa något. Eller det vita arket gör att du får svindel och börjar svettas. Du kanske minns svenskalektionerna, uppsatserna med idel röda markeringar. Det finns ett rätt sätt och det finns ett fel sätt. Men vilket sätt är rätt när man ska skriva en bok? En novell? Eller ett mejl på jobbet?

Blockeringen är ett faktum. I det här uppskrämda läget kan du inte komma åt din inre kreativitet, din problemlösningsförmåga. Du ser inte heller vägen ut.

 

Skrivblockering, Kreationslotsen, skrivkurser

Det blir inte rätt från början – ens för en mästare.

Kunskap kopplat till självkänsla

Att inte veta hur man gör är otroligt stressande för många. Tänk om jag gör fel. Jag kan ju inte stava. Jag är dyslektiker, kan inte skriva. Vem tror jag att jag är. Tänk om de kommer att skratta åt mig. Tänk om någon känner igen sig i min bok och blir arg på mig. Tänk om det inte blir någon bok. Tänk om de ringer från tv-soffan i TV4 eller tänk om de inte gör det.

Misslyckande är oerhört skrämmande. För det förflyttar dig från den trygga tillhörigheten i gruppen till någon kylig plats på utsidan. Du tillhör inte oss längre, du tillhör dem eller den som har gjort bort sig. Du får inte vara med längre. Många gånger är det minst lika skrämmande att lyckas. För vem är jag egentligen när jag är författare? Uppenbart någon annan än den jag är nu – men vem? Förändringar är ofta skrämmande eftersom de ruckar på vår trygghet. I otrygghet är vi inte kreativa och fria. Blockeringen trycks dit som ett frimärke på ett kuvert.

 

Fokus långt fram & höga ambitioner.

Att tänka på resultatet gynnar inte kreativiteten, det hämmar den. Det kan vara gynnsamt att visualisera sin bok i färdigt skick, det färdiga omslaget och doften från en kartong med nytryckta böcker. Eller doften i sminket för en tv-show. Absolut. Men det kan också vara helt förgörande. Du får så otroligt mycket att leva upp till. Varje bokstav kan bli blytung om du vet att du måste tjäna in tusen kronor på den för att nå ditt mål. Glädjen att skriva rinner iväg efter skrivbordsskivan, droppar ner på golvet och blockeringen står och hoppar för att få vara med i leken.

 

Skrivarkurs, Kreationslotsen, Jeanette Niemi

Våga möta dina rädsla.

Rädslor

I grund och botten är det rädslor vi pratar om. Något har skrämt oss till den milda grad att vi blir blockerade. Rädslor är en gåva vi har fått för att de ska skydda oss mot fara. Problem uppstår när vi ibland blir rädda för saker som inte är farliga för oss. Precis som när vi hoppar till när vi ser en orm på gångvägen oavsett om det är en orm eller ett rep. Rädslans uppgift är att förflytta oss från faran omgående. Den tar det osäkra före det osäkra. Nu förstår både du och jag att det förstås inte är rationellt att bli rädd för ett snöre, att någon ska klottra rött i våra texter eller att någon inte ska gilla det vi skriver men rädsla är inte rationell. Den gör sitt jobb oavsett du vill det eller inte. Det är något att vara tacksam för men också något att lära sig att hantera.

 

Finns det vaccin mot skrivblockeringar?

Nej, inte patenterat och godkänt. Du kan vara drabbad just nu, ha varit drabbad och du kan ha det framför dig. Skrivblockeringar kan också ha olika varaktighet. Jag har kunder som har lidit av skrivblockeringar under tjugo år innan de tagit sig ur det och andra som då och då får kortare skov. Det är inte helt ovanligt att det uppstår blockeringar i samband med olika stora livsförändringar också. Det finns ingen garanti för att slippa men du kan göra en hel del för att hålla den på avstånd.

 

Det och hur man kan ta sig ur en skrivblockering när man hamnat där tar vi upp i nästa del som publiceras 19 februari 2016 under kategorin skrivblockering. Du kommer också att bjudas på övningar inom ämnet – så håll utkik!
Skrivglädje till dig!
/Jeanette

PS

Vill du ha “Skrivboosten – din fria utbildning”? Kostnadsfritt uppmuntrar och inspirerar jag dig att skriva. Klicka här och anmäl dig så är du snart igång.

Comments

comments

Login