Handledning i kreativt skrivande

 

För dig som har en konkret textidé och kommit igång med texten.  Du har behov av att bolla din text och få kreativa utmaningar för att ta din text framåt. Den här tjänsten är mycket textorienterad och samtalen sker med konstruktiv dialog om vad textens förtjänster är och hur den kan utvecklas. Att vara författare för också med sig andra frågor såsom t ex skrivrutin och skrivhinder så även detta kan vara ämnen vi talar om.

Välj mellan Expresspaketet och Abonnemanget. Det som passar just dig bäst. Vill du anpassa det att passa bättre för just dig, så hör av dig till mig så diskuterar vi det. Vi möts via Skype eller telefon.

 

Expresspaketet

 • Tre handledningsmöten à 50 min.
 • Två avstämningsmöten à 30 min.
 • Läsning av totalt tre textinlämningar *.
 • Skriftlig feedback vid de tre handledningsmötena.
 • Vid behov även löpande kontakt via e-post mellan träffarna.
 • Uppföljning efter avslutad handledning, 30 minuter.

 

Pris 9 000kr. För företag tillkommer moms.

* 30kr/sida

 

Abonnemanget

Handledning, läsning av din text med konstruktiv feedback skriftligt och muntligt och uppföljning ingår.

Vad kostar det?

Först läsning av eventuellt befintligt material enligt lektörstaxan. Du får ett sammanfattande utlåtande, kommentarer i hela manuset och en handlingsplan för fortsatt coaching.

Sedan inleder vi coachning för  1 900 kr/månad + 30kr/sida (för företag tillkommer moms).

Ett coachingsamtal à 50 minuter ingår varje månad, fler kan köpas till om så önskas.

Veckoavstämning via mejl. Vad har gjorts, vad ska göras och möjlighet att ställa akuta och konkreta frågor.

När vi kommit överens om när läsning och handledning ska börja faktureras kostnaden innan läsningen påbörjas.

 

Genom handledningen kommer du att:

 • skriva text på egen hand mellan mötena.
 • få feedback på din text muntligt och skriftligt.
 • lära känna dig själv som skrivande person.
 • ha tillgång till ett bollplank under din skrivprocess.
 • få såväl uppmuntran som bli utmanad i ditt skrivande.

 

Hur går det till?

Handledningen är uppbyggd på handledningsmöten, avstämningar och läsningar av din text. Senast två veckor före vårt möte skickas texten* för genomläsning. Vid mötet diskuteras texten och de frågor du har. Du får också manussidorna tillbaka med kommentarer och en lista som omfattar de tankar som läsningen gett upphov till. Läsningen är inriktad på kreativt skrivande och inte korrekturläsning. Mellan handledningsmötena bokas en kortare avstämning för att hålla kurs och öppna upp för aktuella frågor. Samtal och läsning genomförs med respekt för din text och med ett coachande förhållningssätt. Våra möten sker via telefon eller skype. Föredrar du fysiska möten så diskuterar vi hur det kan arrangeras.

 

Ditt manus:

 • 12 punkter teckenstorlek
 • radavstånd minst 1,5
 • typsnitt Times New Roman
 • Märk med sidnummer, namn och titel i sidfot.
 • Skicka inte original om du skickar ditt manus per post. Bifoga kuvert med namn, adress och porto om du vill ha tillbaka ditt manus.

 

Ser fram emot att höra av dig!

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

 

Login