Professionell coach (ICF)

– vad betyder det att vara professionell coach?

Coachning är en samtalsmetodik där vi utgår från nuläget och arbetar framåtriktat mot ett önskat mål. Önskar du nå ett mål eller förändring i livet då är coachning något för dig. Ett coachningsprogram utformas från dina behov. Genom kreationslotsen får du en utbildad professionell coach som följer ICF’s etiska riktlinjer. Coachning erbjuds i individuella och företagsanpassade lösningar. Ämnet avgör du men mina specialiteter har jag inom kreativt skrivande och att tackla avgörande livsförändringar.

Dags för förändring?

Hör av dig redan idag så diskuterar vi just ditt upplägg! Maila info@kreationslotsen.se

Coachning är för dig som

  • Vill förändra något eller har något du vill uppnå i livet.
  • Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.

 

Som klient får du hjälp med att

  • Fokusera på framtiden, lösa problem och finna nya uppslag.
  • Uppnå dina personliga och önskade resultat.
  • Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet.
  • Frigöra din potential och använda dina styrkor till fullo.

 

Vad är coachning?

Coachning är en professionell samtalsmetodik med syfte att fokusera på och nå uppsatta mål privat eller yrkesmässigt. Som professionell coach respekterar jag dig som experten på ditt eget privat– och yrkesliv när vi möts i våra samtal. Jag utgår från att varje klient är kreativ, kapabel och rustad med många resurser. Som coach lyssnar jag på dig och bidrar med iakttagelser och frågor. Uppmuntrar och ger stärkande feedback. Som klient har du eget ansvar för din utveckling och coachningen genom att välja mål med coachningsprogrammet och att välja fokus på samtalet.

 

Hur går det till?

Coachningsprogrammets upplägg kan se olika ut. Vanligt är ett tiotal möten under en tidsbegränsad period. Vi utgår från ditt nuläge och önskade läge samt sätter mål för dig att röra dig mot. Mellan mötena sätts delmål och uppgifter att utföra som följs upp. Coachningen anpassas att passa dig i personliga möten, via telefon eller via e-tjänster.

Varför en professionell coach?

När du väljer en professionell coach vet du at du får någon som kan sätta mål, lägga upp en plan och förmå dig att ta de steg som du behöver för att nå dina drömmar och mål. Som professionell coach förbinder jag mig att följa ICF:s etiska riktlinjer, att behandla människor med värdighet, som fria och jämlika och att tillämpa dessa riktlinjer med de jag coachar. Den fullständiga etiska förbindelsen finns att läsa på ICF’s hemsida.

 

“Ibland, när jag säger vad jag tänker, märker jag att så tycker jag inte.”
-Kanin (Nalle Puh)

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Login