Formen avgör din frihet

 

I förra artikeln tog jag upp detta med att skriva biografisk text och att i och med att det berör andra människor kan komma att väcka känslor som inte bara är önskade reaktioner på det man skrivit. Jag uppmuntrade till att i den kreativa fasen skriver det man vill och inte bryr sig om vad andra ska tycka, tänka och känna. Läs gärna mer i artikeln: “Får man skriva vad som helst?”.

Skrivboost, Kreationslotsen, autofiktion, skrivcoach

Idag tar vi upp tre olika typer av biografisk text som ger dig olika spelutrymme för det biografiska skrivandet. Det kan underlätta betydligt att ta ställning till vad det är man vill skriva och vissa berättelser vill berättas i en form och andra i en annan form.

 

Biografi

En biografi redogör för en persons liv. Redogör du för det egna livet så blir det således en självbiografi.

 

Memoarer

Litterär genre som består av skildringar av det förflutna, grundade på författarens egna hågkomster av privata upplevelser eller historiska händelser. Ger alltså större frihet eftersom det just handlar om minnen, inte fakta.

 

Autofiktion

En litterär genre som blandar fakta och fiktion. Man använder alltså något självupplevt, lägger till och drar ifrån så att det blir fiktion och i formen av en roman t ex.

 

Så autofiktionen är den friaste formen, du kan ta en händelse, en upplevelse ett liv och använda det som stomme. Sedan lägga till och dra ifrån som det passar dig för att skapa en spännande berättelse.

 

Biografin är den snävaste. Redogöra för. Hur kan man göra det? Går det? Det är frågor som uppstår. Vi vet ju hur våra minnen förändras med tiden. Susanna Alakoskis Fattigsverige i oktober är ett exempel på strävan at vara så sanningsenlig som möjligt. Dagboksanteckningar från nuet i kombination med journalanteckningar från då.

 

Skrivglädje till dig!
/Jeanette

PS
Månadens tema tas upp i alla mina kanaler såsom Skrivradion, Skrivboosten – din fria utbildning. Som medlem i Skriv! får du dessutom en workshop på temat varje månad plus gruppcoachning, plats i responsgrupp, egen skrivkamrat och mycket mer. Varmt välkommen in!

Spara

Comments

comments

Login