Sju snabba tips – redigera med läsglasögon

Kreationslotsen, skrivcoach. skriva bok, redigering

Att läsa sin egen text objektivt är inte helt lätt. Det finns några knep att ta till. I förra artikeln tog jag upp vad du behöver redigera i ditt bokmanus, läs det innan du sätter igång. Det kommer du att vinna tid på . Precis som att läsa nedan korta lista med tips.

  • Låt texten vila en längre tid. Så att den hamnar längre bak i ditt minne. När vi kan en text läser vi in vår egen bakgrundsinformation och det blir svårt för oss att läsa som ett blankt blad. När du vilar från texten hjälper du dig själv att se nytt och du kan se texten med nya ögon.
  • Ta hjälp av andra. Använd andras ögon på din text. Be någon läsa din text – en skrivkamrat eller professionell skrivcoach eller lektör.
  • Skriv ut på papper. Att förändra tecxetn genom att skriva ut eller ändra typsnitt t ex ger texten ett nytt utseende och nya saker kommer att framträda. När du läser ditt manusutkast som helhet första omgången så läser du som om det vore en god bok. Notera vad du känner under läsningen. Markera när du saknar något. Kan du följa tråden? Markera om något inte tillför något till berättelsen. Låt bli att rätta stavfel fokusera på din upplevelse av texten. Och avhåll dig från att redigera i det här läget. Läs, upplev och markera denna gång.
  • Sätt på läsglasögonen. Jag menar bildligt även om det rent faktiskt kan vara nödvändigt. När du skriver i den kreativa fasen kan du med fördel låta texten flöda på och låta berättelsen komma ut som den vill. Jag brukar rekommendera att be den inre kritikern vila, gärna ta semester. När du går över till redigeringsfasen vill du göra texten läsvärd för andra. Sätt på dig deras läsglasögon, låt kritikern göra det den är bra på – kvalitetssäkra.
  • Ställ frågor till texten. Behövs detta? Vad händer om jag tar bort den här scenen eller karaktären? Står det sig ändå?
  • Läs i flera omgångar och titta efter en sak i taget. Att försöka ta ett tag om helheten är svårt. Om du till exempel ska se över karaktärernas röster i dialogen är det lättar att hålla fokus om du tittar på en karaktär åt gången. Du får redigera om och om igen till dess att du har kommit igenom.
  • Gör en redigeringsplan. Gör en lista över det som du ska se över och i vilken ordning och redigeringsomgång det ska komma.

 

Lycka till med skapandet & skrivglädje till dig!
/Jeanette

PS
Månadens tema tas upp i alla mina kanaler såsom SkrivradionSkrivboosten – din fria utbildning. Som medlem i Skriv! En gemenskap för oss som skriver får du dessutom en workshop på temat varje månad plus gruppcoachning, plats i responsgrupp, egen skrivkamrat och mycket mer. Varmt välkommen in!

Comments

comments

Login