Hur känns det?

 
Funderar idag på kraften i en enkel fråga. Hur känns det?
 

Hur skulle du svara på de här frågorna:

• Vad är en kränkning?
• Vem bestämmer egentligen om något är en kränkning eller inte?
• Är det okej att kränka om det inte var avsiktligt?
 

Hur känns det?

 

Är det en kränkning att t ex:

• säga negerboll?
• fråga någon med annan hudfärg varifrån hen kommer?
• kalla någon fitta, bög eller flata?
• fråga om det är dags för barn och familj snart?
 

Hur känns det?

Olikheter berikar
 
Jag skulle säga att det inte är upp till den som kränker att avgöra. Det är upplevelsen som den kränkte har som är den viktiga. Blir någon kränkt av att jag säger negerboll så är det en kränkning. Att hävda min rätt att säga negerboll för att jag har gjort det förut tar inte bort det faktum att jag kränkt.
 

Hur känns det?

 

Frågan ger mig möjligheter till nya tankesätt. Om jag ställer frågan till mig själv så kan jag öka min kunskap om mig själv och andra människor. Frågan visar att jag har empati för andra, jag bryr mig om vad andra känner och vad andra tycker. Frågan visar på min lyhördhet inför mig själv och andra människor. Jag tror alla människor kan relatera till att bli exkluderad i något sammanhang. Jag tror därför att vi alla kan svara på frågan hur det känns.
 

Hur känns det?

 
Ibland kränker vi utan avsikt. Vi har olika referensramar och det som kränker en, kränker inte en annan. Frågan hjälper mig då att fundera på vad som är okej att säga. Att vara lyhörd för frågan kan skapa förtroende mellan två parter så att den kränkte vågar svara på frågan. Berätta att när du säger på det sättet så blir jag ledsen. Då uppstår en möjlighet att säga förlåt.
 

Hur känns det?

 

Frågan ger mig möjlighet att lära mig nya saker om människor. Jag vill inte göra människor ledsna. Jag tycker inte att det är okej att kränka människor. Jag förstår att jag gör det oavsiktligt då och då. Då är jag beredd att säga förlåt och mena det.

Se med nya ögon
 

Hur känns det?

 

Hur känns det för dig? Dela gärna med dig av dina tankar.
/Jeanette

Comments

comments

Login