Språk och kreativitet

 

Att vara kreativ

 

Jag förespråkar att släppa på regeltänkandet i kreativt skrivande. Jag brukar säga: strunta i grammatik och stavning när du skriver, när du skapar text och din berättelse växer fram. När vi fokuserar för mycket på att hitta rätt ord, stavning eller grammatisk form så tenderar det att stoppa tankeflödet på det som vi vill berätta. I det här skedet är det viktigt att ha fokus på just berättelsen.

 

 

 

Vad är det du vill säga?

Vilken betydelse har det?

Vad är kärnan?

Hur ska det sägas?

 

Inspiration-fb-Kreativ process kedjaDet är exempel på frågor som behöver få vara i centrum, som vill bli besvarade. En kreativ process syftar till att skapa något nytt eller skapa en förändring. Det innebär att den med nödvändighet måste vara osäker. Du kan inte veta vad det är som ska åstadkommas, då är det inte längre en kreativ process. I den kreativa processen genomgår vi en massa olika känslor och vi tvivlar ibland på det vi skrivit. Det hör till och skapar förutsättningar för att vi ska förfina och skapa tills vi uppnått det vi vill. Då är det olyckligt om vi blandar in sådant som kan få oss på villovägar. Jag rekommenderar därför i den här fasen att:

 

  • Släppa tankarna på rätt och fel – redigeringsfasen kommer tids nog.
  • Behåll din text för dig själv – allt för många goda råd för tidigt i processen kan leda till tappade trådar.

 

När texten, berättelsen, har tagit form och du vet var den ska då är det dags att göra den läsvänlig. Då är det också dags att låta texten bli läst av någon annan, som kan ge dig input på vad de förstår och ser i det du skrivit. Du lyssnar och utvärderar om det du vill säga blir starkare genom detta. Ofta får man tips på många luckor, sådant man missat och blivit blind för, om man vänder sig till en relativt van läsare.

 

Så är det dags att redigera. Jag befinner mig själv i redigeringsfasen nu, efter det att många har läst min text, och det väcker många känslor. Omväxlande roligt, tråkigt, överraskande och långsamt. Jag går igenom texten i stora drag, i små drag, grammatik, form, ton. Bit för bit. Gång på gång. Jag blir varse mina svagheter och styrkor. Jag gillar att skapa spänning och att få läsaren på plats i berättelsen.

 

Så var det där med grammatiken som ska gås igenom. Har du koll på ägandeförhållandena? När säger man hans och när säger man sin? Om inte är du i gott sällskap, tydligen svårt även för språkfolk. DN förklarar i en tydlig artikel.

 

De och dem har också sina trickiga sidor. Känner du till tipset om att byta ut de/dem mot vi/oss? Klippt från språknämnden: ”Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om.” Språknämnden förklarar närmare och enkelt.

 

Dags att sluta vara så kreativ nu och återgå till att redigera manus!

 

/Jeanette

Comments

comments

Login