Vem läser när?

 

Lektör, Redaktör, Testläsare, Respons på text, Korrekturläsare Jeanette Niemi, Kreationslotsen, din skrivcoach bokmanusAtt lämna sin text för läsning till andra har en hel del goda effekter. Du kan helt enkelt inte se din text objektivt i tillräcklig utsträckning. Det kan också vara direkt förkastligt och ibland skadligt för din författarhälsa om det inte blir en läsning som stämmer överens med dina behov och manusets fas. Dessutom kan det vara förenat med onödiga kostnader.

 

Här en lista på olika läsare du kan “utsätta” ditt manus för. Observera att de är listade i den ordning som är lämplig utifrån skrivprocessens karaktär.

 

Responsläsare

Under den kreativa fasen är manus i utveckling. Att låta en kunnig person ge repsons kan ge dig helt nya ögon på din text och stärka ditt författarsjälvförtroende. Här ser jag att författare utvecklas som mest. En kunnig responsgivare skriver och läser själv. De ger också respons utifrån det de upplever och förstår av texten. De undviker att värdera texten, utan ser i stället till vad texten vinner och kan vinna på. Det hjälper författare framåt. De kan förstå vad som ska göras med manus för att de ska kunna åstadkomma det de vill. Responsläsare kan vara en skrivcoach eller en annan författare. Söker du responsgrupp så är du välkommen in i gemenskapen Skriv!  

 

Testläsare

När du skrivit ditt manus klart och redigerat (läs mer om redigeringsfasen på bloggen) så gott du kan efter egen förmåga är det dags att låta en eller flera läsa igenom manus och ge återkoppling. Här får du en fingervisning över hur helheten fungerar, vad läsarna vill ha mer av eller var de tappar bort sig. Välj vana läsare.

 

Lektör

En lektör är en professionell läsare som läser färdiga manus och lämnar ett utlåtande av det. Ett utlåtande om vilken hållbarhet och potential manus har men även vad som behöver göras innan det är klart för publicering. Det handlar om berättelsens struktur, dramaturgi, karaktärer osv. Du är nu i avslutsfasen ska alltså ha gjort allt du kan på ditt manus innan du skickar det. Förlag anlitar lektörer för att göra korta bedömningar av manus som väcker deras intresse. Det finns också frilansande lektörer av varierande kompetens och prisklass. Även tjänsten och produkten kan se olika ut. Var noga med att fråga vad du får innan du bokar och beställer en läsning. Här kan du läsa om min lektörstjänst

 

Redaktör

Redaktörer finns såväl på förlag som numer även frilansande. Redaktören läser manus noggrant och förbereder inför tryck.

 

Korrekturläsare

Korrläsaren bortser från innehållet utan fokuserar på språk och grammatik. En dåligt korrad bok förlorar i läsvärde på samma sätt som en icke bearbetad berättelse.

 

Kritiker

En kritiker är person som skriver recensioner av redan färdiga verk. Här handlar det om åsikter samt tycke och smak utifrån kritikerns kunskap och erfarenhet, dvs långt ifrån responsläsare och de övriga läsartyperna i denna artikel. Texten är nu inte längre författarens utan läsarens att göra till sin egen.

 

Vilken läsare skulle du behöva i ditt skrivande just nu för att utvecklas?

 

Skrivglada hälsningar

/Jeanette

Kreationslotsen – din skrivcoach

 

PS

Denna artikel ingår i en artikelserie där vi kommer att fördjupa oss i redigeringsarbetet av en text. I nästa artikel tar vi upp redigeringens viktigaste fråga. Frågan som kommer att klargöra för dig vad du ska redigera. Vill du vara säker på att inte missa det så rekommenderar jag dig att anmäla dig till Skrivboosten – din fria utbildning, då kommer artikeln direkt i din mejlkorg. Dessutom får du en skrivpuff, tips, övning och en uppmuntrande hälsning från mig varannan vecka.

Comments

comments

Login