Har börjat arbeta med korta synopsis för novellerna i mitt pågående skrivprojekt. När jag skrev om det i ett blogginlägg på Skrivliv slog det mig att det har stora likheter med den plan jag gör för mitt liv och den process med målsättning vi arbetar med i coachningen.

Synopsis är en plan som många författare använder för att strukturera upp sitt skrivprojekt. Den kan se ut på olika sätt men har som uppgift att göra strukturen för berättelsen tydlig, vad det är som ska hända och beskrivas i texten fram till slutet. Genom att jag från början noterar vad jag vill säga med min text, vart jag vill landa och vad som ska beskrivas kapitel för kapitel skapar jag en tydlig bild för mitt eget skrivande. Jag vet vart jag ska och vad jag behöver göra. Skulle jag tappa tråden kan jag återvända till min synopsis, friska upp minnet, och fortsätta skriva. På det viset sparar jag dyrbar tid för mig själv i mitt skrivande då jag slipper en del “onödigt” skrivande och jag minimerar risken att tappa mina läsare genom tappade trådar och ovidkommande prat.

Jag arbetar aktivt med mål, både mina egna och andras i mina coachningssamtal. För egen del sätter jag upp mål för saker som jag vill uppnå i livet (att likna vid en berättelses slut), och tar reda på vad jag behöver göra för att nå dit. Med några delmål (kapitel) på vägen så är jag snart på väg.

En invändning kan vara att det är tråkigt att ha mål, att du vill ha fria händer att välja vad som ska göras när tillfälle uppstår. Att ha en plan kan ses som en hjälpreda att hålla fokus på mål, att inte gå vilse när allt annat pockar på i livet. Du har ju själv möjlighet att välja att ta en omväg eller ett omtag när du ser att ditt mål inte längre lockar tillräckligt. Av den anledningen har jag därför kontinuerligt tillfällen planerade för att se över min plan. Jag ställer mig frågor som “Är jag på rätt spår?”, “Stämmer målet överens med min önskan?” och “Vad behöver jag göra nu?”. Det håller mig på min egen väg.

I ett coachprogram börjar vi med att sätta upp ett tydligt mål. Vi reder ut varför det är viktigt, vad som krävs för att nå dit och sedan arbetar vi efter planen för att ta dig mot dina mål. Du ansvarar för att göra det du behöver och jag som coach för att uppmuntra och utmana dig att våga ta nästa steg.

Har du någon plan? Berätta gärna!

Vill du ha en plan? Behöver du en coach? Du är välkommen att höra av dig.

Jag önskar dig lycka till på din egen livsstig!

/Jeanette

Comments

comments

Login