Skriv ditt liv – handbok i självbiografiskt skrivande

av Jenny Eklund. Premiss förlag 2009.

Detta är precis som det låter en handbok i självbiografiskt skrivande. Den har en känsla av enkelhet över sig. Den känns lätt att bläddra igenom och den manar till aktivitet. Skriv!

 

Skriv ditt liv Jenny Eklund_800 (1 av 2)Boken är uppdelad i tre delar varav den första Om självbiografiskt skrivande tar upp vad det ger att skriva om sitt liv, vad det kan föra med sig och skrivprocessen – hur gör man. Det ger en bra grundförståelse för vad man har framför sig.

 

Den andra delen Frågelistor är frågor i långa rader kategoriserade i olika livshändelser som t ex skoltiden, ungdomsåren, arbetsliv, intressen osv. Den här delen känns som en praktisk hjälp för att komma i gång och skriva, att välja vad man ska berätta om men också att hjälpa minnet på traven. Ofta kommer associationer igång och minnen väller fram när man väl börjar tänka. Och att tvingas besvara och formulera sig kring en fråga är mycket stimulerande för tankeverksamheten.

 

Den tredje delen Vägledning för cirkelledare ser jag som en liten guide för den som inte är utbildad inom skrivpedagogiken. Några enkla hållfasta råd om vad man kan behöva tänka på när man sätter upp en skrivcirkel. Också ett exempel på en möjlig planering. Är ni några stycken som vill starta en cirkel tillsammans är detta något att hålla fast i.

 

När det gäller stycket Textrespons så tycker jag det är för snabbt avhandlat. När jag läst det avsnittet känns det viktigt att påpeka att textrespons inte är att bara hålla med och säga att det är bra. Eller att kritisera – säga vad som är dåligt. Mitt tips är, var inte rädd för respons men ge och ta emot den med respekt. Var konstruktiv dvs det du säger ska kunna vara till nytta för författaren – hen ska kunna använda det och göra något av det. feedbackRespons ger vi för att vi vill ge författaren möjligheten att se sin text på ett nytt sätt. Det innebär att jag kan lämna alla värdeomdömen som bra och dåligt därhän och istället fokusera på vad det är jag upplever när jag läser texten. Varför tänker jag bra eller dåligt om något? Att formulera det och ge bort till en författare är en stor gåva. Helt oersättlig för en öppen författare som vill utveckla sin text och sitt skrivande. Vad som sedan ska ändras är upp till författaren att avgöra. Bara författaren kan veta var texten är på väg. Ytterligare en sak jag reagerar på när jag läser avsnittet om textrespons är fokuseringen på språkkunskaper. Självklart är det viktigt i en slutprodukt som ska läsas av andra att språket är rätt men i den här kreativa fasen när texten ska bli till – och vi därför ger repsons i syfte att hjälpa till – så är det mer fruktsamt med fokus på det som berättas. Vad fungerar i texten, vad saknas och vad känns övertydligt osv. Att gå ner på språkliga detaljer som stavfel och grammatik kan vara mycket hämmande för skrivandet och det kan också ta bort fokus på det som är viktigt: att du berättar om ditt liv och det du har att säga!

Lycka till!

/Jeanette

Comments

comments

Login