Är du modig? Känner du någon som är modig? Det finns troligen många olika sätt att se på mod. Nationalencyklopedin menar att en modig person vågar ta risker och göra något som är farligt. Bild om mod och rädslaJag känner för att säga emot. Jag tycker inte att du behöver utsätta dig för fara för att vara modig. Börja inte kasta dig ut från flygplan och stup, utan att ha fallskärm och innan du vet hur man gör.

 

Det du kan behöva utsätta dig för däremot är upplevelsen av fara. Jag ser mod som din viljas kamp mot din rädsla. Att kasta sig ut i okända sammanhang för att man vill det så mycket att rädslan blir underordnad. Det kan röra sig om vad som helst. Söka ett nytt arbete, starta eget företag, börja vidareutbilda sig som vuxen, hålla föredrag eller lämna en dålig relation. Det kan också vara att våga säga sin mening under möten på jobbet eller i skolan. Ur det perspektivet finns det lika många modiga gärningar som rädslor! Det är lätt att låta sig styras av vad andra ska tycka och den bekvämlighet man har hunnit upparbeta i den nuvarande situationen. Hjärnan belönar oss när vi gör av med så lite energi som möjligt så vi stannar gärna kvar i det enkla. Det är därför din vilja är det som kommer att styra dig. När du vill något tillräckligt starkt, är du motiverad att trotsa din rädsla och göra det som krävs för att uppnå det du vill. Det är mod! Det fina med den ekvationen är att när du nått så långt att du har den starka viljan, kommer du inte längre uppleva rädslan som lika stark.

 

När jag gör saker som trotsat min rädsla så glömmer jag ofta att fira. Den här gången ska jag minnas att fira. I dag har jag lagt ut min första film på hemsidan som handlar om kreativt skrivande. Nu känns det ganska okej men när jag först tänkte på att göra den, begravde jag tanken djupt. Det var långt förbi min bekvämlighetszon. I dag klappar jag mig på axeln för att jag trotsade min rädsla och vågade göra den.

 

I vilka sammanhang har du gjort något trots din rädsla? Vad var det som drev dig?

 

Modiga hälsningar

/Jeanette

Comments

comments

Login