Dataskyddsförordningen (GDPR)

Jag arbetar enligt Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Din integritet är viktig för mig. Dina uppgifter och texter är säkra hos mig. Inget kommer att spridas eller hanteras ovarsamt.

Jag arbetar för ett öppet och respektfullt förhållningssätt mellan deltagare. Detta är en viktig komponent för att skapa en sund och frisk lärmiljö. I de fall där förtroende delas mellan deltagare så finns riktlinjer och regler för ansvar och tillvägagångssätt.

Jeanette Niemi

Kreationslotsen

Login