Författarens självförtroende

Författarens självförtroende

Självförtroende – din tillit till din förmåga att prestera Ditt självförtroende är en mycket viktig pusselbit för att du ska kunna leva ett kreativt liv. Att verkligen våga leva det kreativa livet, det olevda livet. När du står i det kreativa vet du aldrig vad som...
Våga prova nytt

Våga prova nytt

För att lära och skapa mod   Att lära och prova nytt – månadens tema. Att prova nytt är starkt förknippat med utveckling och kreativitet. Men också med förändring och ofta rädslor. Liksom vanor som är nästa månads tema.   Det är ganska ofta vi coacher...
Att skriva i flow

Att skriva i flow

Din egen skrivbubbla   Att vara i flow. Detta underbara tillstånd av total närvaro där allt omkring dig försvinner. Du glömmer bort att äta, märker inte vad som händer omkring dig och är helt uppslukad av det du gör. I dessa stunder är det underbart att skriva....
Login