Du är vad du tänker

Du är vad du tänker

Författarens självförtroende börjar i tanken   Du är vad du tänker. Därför är det mycket viktigt vad du tänker.   Att tänka ”det är omöjligt” kommer ofelbart leda dig in på spåret att det inte går. Att istället lägga tankarna på hur det kommer att se ut när...
Login