Bokskrivarfestivalen 2021 –

Bokskrivarfestivalen 2021 pågår i två helger. En helg för festivalyra och en uppföljningshelg för dig som vill fördjupa dig inom bokskrivande tillsammans med skrivpedagog och författare.
Jeanette Niemi, Kreationslotsen – din skrivcoach står bakom Bokskrivarfestivalen tillsammans med författare Anna-Maria Ekblad och producent Thomas Niemi.

Login