#062 Skrivradion: Om att skriva biografiskt

#062 Skrivradion: Om att skriva biografiskt

Samtal om att skriva självbiografi   Tillsammans med två författare i författargemenskapen Skriv! fördjupas kunskapen kring att skriva biografiskt i allmänhet och självbiografiskt i synnerhet. Vilken frihet har man att skriva om det man vill egentligen? Vilka...
#009 Skrivradion: Säkra kvalitet

#009 Skrivradion: Säkra kvalitet

Ett hållbart bokmanus I nionde avsnittet svarar jag på frågor kring att säkra kvalitet på ett bokmanus. Frågor ställda av Anna, May-Louise och Katrin som handlar om huruvida man ska anlita en coach, redaktör, lektör eller textgranskare eller inte. Hur hittar man dem...
Login